Platforma Posts

Tajemnica Choroby Morgellona

Choroba Morgellona jest niesławna choroba a może jest jedną z najciekawszych chorób na świecie ponieważ kilku powodów. Ona jest strasznie kontrowersyjna i jest ogromną ilość niezgody między pacjentami i doktorami ponieważ medyczna społeczność zawodowa domaga się uznania że ta choroba jest czysto psychologiczna i nie ma patogenu chorobotwórczego.

Geneza “odkrycia” tej choroby zacznęła kiedy Mary Leitao (była magister biologii i technik laboratoryjny) w Pittsburg, Pennsylvania, Stany Zjednoczone, znalazła w 2001 niezwykłe wrzody na ustach i wielokolorowe włókna wybuchające z skóry jej syna (Drew) który miał wtedy dwa lata. Matka zabrała go do kilku lekarzy ale doktorzy którzy zbadali jej syna wnioskowali że Drew nie miał konkretnej choroby. Specjalista medyczny z Uniwersytet John Hopkins też zbadał Drew’a ale również wnioskował że jej syn nie miał choroby jakiegoś typu. Zamiast, specjalista spekulował że matka cierpiła na zesþół Munchausena przez Proxy.

Zespół Munchausena przez Proxy jest określony jako chorobą psychologiczną gdy rodzice udają lub tworzą fikcyjne choroby u swoich dzieci. Współczesnie, nazwę zespółu zmieniono do “Faktyczne Zaburzenie przez Proxy”.

Zatem, społeczność medyczna tamtych czasów określiła chorobę swojego syna jako fikcyjną i diagnoza miała charakter psychologiczny. Niezadowolona z tego, Mary Leitao zrobiła własne badania z pomocą mikroskopu i zbadała próbki tkanek z jego syna.

Nazwa “Morgellon’s Disease” pochodziła z lista z angielskiego polymatu i autor wielu działań w różnorodnych dziedzinach zawierające naukę, medycynę, religię i ezoteryzm, Sir Thomas Browne. On był obecny podczas plagi Langwedocji, francuski region przybrzeżny, i w jego liście do przyjaciela napisał następującą treść:

Włosy, które najbardziej mnie bawiły, nie były ani na twarzy ani w głowie, lecz na plecach, ani na mężczyznach ale dzieci, i dawno temu zauważyłem w endemicznej nosówki małych dzieci w Langwedocji, nazywała się “Morgellons”, w którym [dzieci] krytycznie wyrwają się z szorstkimi włosami na plecach które [przypominają komuś] niespokojne objawy choroby i uwalniają je od kaszlu i drgawek.

Ilustracja z Sir Thomas Browne o dziwnym organizmie podczas plagi Langwedocji.

Ponieważ określenie choroby w tym liście wydawało się pasować objawy syna Mary Leitao choroba stała się znana jako choroba Morgellona. Kiedy ona podniosła świadomość tego tysięcy innych ludzi twierdziło że również mają tą chorobę. W wyniku tego, Mary Leitao stworzyła społeczność wsparcia na internecie “Morgellon’s Research Foundation” (Fundacja Badawcza Morgellona). Wytrynę można znaleźć tu: https://www.morgellonsexposed.com

Obraz “tajemniczych włokien” Morgellona.

Źródło: Lisa Keranen, PhD, “This Weird, Incurable Disease”, a Rhetorical Look at a Contested Illness. Department of Communication, Program for Arts & Humanities in Health Care – University of Colarado, Denver, 2015.

Oficjalnie, Choroba Morgellona jest sklasyfikowana jako problem psychologiczny i włókna z pacjentów którzy twierdzą że cierpią na tą chorobę są klasyfikowane jako włókna z ubrań i innych przyziemnych materiałów. W szczególnych przypadkach, eksperci twierdzą że pacjenci celowo umieszczali włokna w skórze.

Przejrzano dokumentację medyczną z lat 2001 do 2007 na 147 pacjentów którzy zarejestrował się w Mayo Clinic i stwierdzili że mieli chorobę Morgellona. Dane demograficzne pacjentów były następujące:

 • Średni wiek – 57 lat
 • Stosunek kobiet do mężczyzn – 1 po 2.89
 • Żonaci/Zamężni – 56%
 • Średni czas trwania objawów – 31 miesięcy
 • 48% sam opisało się jako niepełnosprawne
 • 28% było na emeryturze
 • 38% było zatrudnione
 • 81% miało warunki psychiatryczne
 • 26% miało wspólne zaburzenie psychotyczne

Wspólne zaburzenie psychotyczne definiuje się jako obejmującą kilka zespołów w którym objawy mentalne, szczególnie paranoiczne urojenia, są przekazywane od jednej osoby do drugiej z którym pozorny prowokator jest w jakiś sposób spokrewiony np. od przyjaciół i rodziny lub z pracy. W ten sposób dwie lub więcej osób podziela te same urojenia.

Źródło definicji: Bhandari, S. (2012). 23 – Unusual psychiatric syndromes (P. Wright, J. Stern, & M. B. T.-C. P. (Third E. Phelan (eds.); pp. 349–357). W.B. Saunders. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-3397-1.00023-9

W kilku artykułach donoszono o urojeniowej parazytozie streszczenia otoczkowe często mają następujące tematy:

 • Zazwyczaj pacjenci mieli objawy od lat, byli wcześniej widziani w wielu ośrodkach medycznych i zgłaszali infestację materiałami żywymi i nieożywionymi.
 • Pacjenci zgłaszali infestację skóry z, w kolejności malejącej, owodami, robakami, włóknami i innymi materiałami.

Objawy choroby Morgellona (z wytryny z Mayo Clinic):

 • Wysypki skórne lub owrzodzenia, które mogą powodować intensywne swędzenie
 • Pełzanie po skórze i pod skórą, często porównywane do poruszających się, kłujących lub gryzących owadów
 • Włókna, nici lub czarny, żylasty materiał w i na skórze
 • Zmęczenie
 • Trudności z koncentracją
 • Utrata pamięci krótkotrwałej
 • Depresyjny nastrój

Choroba Morgellona jest często uznawana za formę urojeniowej parazytozy, ponieważ personel medyczny twierdzi że obiekty ożywione i nieożywione znalezione u pacjentów są uznawane za znane pasożyty, materiały i owady. Mówi się również, że pacjenci z chorobą Morgellona mają tendencję do posiadania historii nielegalnego i okazjonalnego zażywania narkotyków, oraz tacy ludzie wcześnie byli zdiagnozowani na zaburzenia psychicznych. Dodatkowo, mówi się że może być prawdobodny fakt że ich złudzenia mogą być spowodowane przez niektóre leki i choroby współistniejące, w którym wiadomo że niektóre choroby podstawowe przyczyniają się do objawów urojeniowych, które zawierają anemię, hiperkalcemię, nadczynność tarczycy, schyłkową niewydolność nerek, choroba wątroby, fibromialgię, niekontrolowane napady padaczkowe, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, przewlekły liszaj twardzinowy, chorobę kręgosłupa szyjnego i rakowiakę.

Obiektywne ustalenia tej ludzkość 147 pacjentów były następujące:

 • Badanie fizykalne ujawniło samookaleczenie skóry.
 • Badanie skóry nie wykazało infestacji.
 • Żadna z biopsji skóry w której nie pobrano próbek od pacjentów, nie dostarczyła nowych informacji wykraczających poza to, co stwierdzono w badaniu fizykalnym.
 • Zażywanie narkotyków (nielegalne i przepisane) i schorzenia i choroby współistniejące powinny być wzięte pod uwagę podczas badania przyczyn urojeniowego zarażenia, ponieważ było znaleziono że leki osmiu pacjentów było przepisano które wcześniej były wiadomo że one powodują urojenia infestacji.

Na zakończenie, pacjenci w przeglądzie literatur którzy szukali leczenia w “Mayo Clinics” w Stanach Zjednoczonych zostali potwierdzoni że mieli urojenia inwazyjne ponieważ braku dowodu egzotycznych patogenów i materiałów w skórze. Takie wnioskowanie jest standardowe w oficjalnych artykułach które omawiają o chorobie Morgellona w początku XXI wieku. Zalecanie leczenie jest leki przeciwpsychotyczne w którym badacze twierdzą są najskutniejsze ale tylko jeśli można przekonać pacjentów całkowicie do ich przyjęcia.

Źródło: Foster, A. A., Hylwa, S. A., Bury, J. E., Davis, M. D. P., Pittelkow, M. R., & Bostwick, J. M. (2012). Delusional infestation: Clinical presentation in 147 patients seen at Mayo Clinic. Journal of the American Academy of Dermatology, 67(4), 673.e1-673.e10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaad.2011.12.012

Jeden z badaczy donosi, co następuje, co często stanowi przykład że społeczność medyczna ma wobec rzekomych twierdzeń dotyczących choroby Morgellonsa (Koblenzer, C. S. (2006). The challenge of Morgellons disease. Journal of the American Academy of Dermatology, 55(5), 920–922. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaad.2006.04.043):

W niedalekiej przeszłości urojenie parazytozy było często uważane za jednobjawową psychozę hipochodriakalną, ale z mojego doświadczenia wynika to jest raczej ograniczony pogląd, i że choroby psychiatryczne takie jak depresja, lęk, lub zaburzenia osobowości, można zwykle wykryć podczas dokładnego wywiadu, jeśli bardziej kwiecista psychopatologia nie jest oczywista. Zespół opisywano również w przypadku wielu shorzeń charakterzyjących się świądem, takich jak choroba nerek, chłoniak złośliwy, choroba wątroby itp.

Jego badanie demonstruje że choroba Morgellona jest dotycząca urojeń ponieważ według niego on twierdzi że psychotropowy Pimozyd w dozie od 0.5 mg po 2 mg raz dziennie działa szybszy i bardziej niezawodnie dla pacjentów niż inne atypowe leki przeciwpsychotyczne, ponieważ bardziej znane efekty na szlaki opioidowe w mózgu, choćby risperidone i aripiprazole także działają skutecznie.

W niedawnym artykule Kwetiapina jest uważana za lepszy środek przeciwpsychotyczny na leczenie urojeń związanych z parazytozą zawierające chorobę Morgellona i mówi się że porównaniu innymi lekami przeciwpsychotycznymi ma przewagę że ma zmniejszone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz zmniejszone działanie antycholinergiczne. Początkowo lek wiązał się z poprawą problematycznego zachowania objawów Zaburzenia Koncentracji (ADHD w języku angielskim) u dzieci i młodych dorosłych.

Źródło: Carrillo de Albornoz Calahorro, C. M., López-Delgado, D., & Gutiérrez-Rojas, L. (2019). Morgellons disease treatment with quetiapine. Medicina Clínica (English Edition), 152(3), 118–119. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.medcle.2018.03.038

W ostatniej dekadzie pojawiła się niespodzianka ponieważ choroba Morgellona teraz zostaje uważająca jako dermopatię i wielokolorowe włókna które leżą pod, są osadzone w lub wyrwają się ze skóry badacze zaczynają uważać jako prawdziwe. Współcześnie ta choroba zostaje dotycząca z infekcjami odkleszczowymi i włókna są twierdzone że składają się z keratyny i kolagenu i one pochodzą z proliferacji keratynocytów i fibroblastów w tkance nabłonkowej. Zamiast urojeniowej parazytozej diagnoza współcześnie jest postać choroby z Lyme’a z bakteriami z kategorii “krętek” zidentyfikowane jako Borrelia burgdorferi jako czynnik zakażny albowiem te krętki były znalezione w probkach tkanki wzięte z pacjentów z chorobą Lyme’a i te same krętki badaczy obecnie odkrywają w próbkach tkanki z pacjentów którzy cierpią na chorobę Morgellona.

Jednak, ten nowy werdykt nadal nie usuwa kontrowersji związanych z chorobą Morgellona ponieważ Centra na Kontrolę i Zopobieganie Chorobom (CDC) w Stanach Zjednoczonych ciągle twierdzi że choroba Morgellona nie jest spowodowana przez patogen. Ale teraz prognoza jest tak że pacjenci Morgellona leczeni antybiotykami mają lepszy stan zdrowia w porównaniu z leczeniem bez antybiotyk.

Źródło: Middelveen, M. J., & Stricker, R. B. (2016). Morgellons disease: a filamentous borrelial dermatitis. International journal of general medicine9, 349–354. https://doi.org/10.2147/IJGM.S116608

Głowna fascynacja z chorobą Morgellona pochodzi z raportu przez kryminalisty z Laboratorium Przestępczości Policji w Tulsie, Oklahoma, Stany Zjednoczone, na testach laboratoryjnych zrobione na włókna zebrane od pacjentów Morgellona który stwierdził że on nie mógł znaleźć połączenia porównywając znane włókna w krajowej bazie danych na Federalne Biuro Śledcze i że analiza spektroskopowa nie mogła dopasować włókien do żadnego z 880 związków powschenie stosowanych w produkowanych komercyjnie włóknach i rozpuszczalnikach do ekstrakcji barwników nie udało się uwalniać zabarwienia. Włókna są bardzo mocne i są odporne na ciepło, to znaczy że analiza przez chromatografię gazową jest niemożliwa. Mikroskopia tych włókien wykazała białą, niebieską, czerwoną, fioletową i/lub czarną barwę oraz metaliczny połysk. Mogą również wydawać sie pokryte minerałami i nie wykazują struktury komórkowej, i nie wykazują struktury komórkowej. Uważa się że włókna fluoryzują również w świetle ultrafioletowym.

Istnieje sugestia że włókna mogą zawierać celulozę ponieważ kompleksy celulozowo-białkowe zidentyfikowano jako drugorzędne składniki tkanki łącznej ssaków, przy czym w tkankach pacjentów z twardziną i innymi patologicznymi chorobami skóry stwierdzono zwiększone ilości tego materiału. Podejrzewany patogen w chorobie Morgellona suguruje się jako Agrobacterium, ponieważ próbki tkanek od pięciu pacjentów z chorobą Morgellona wskazują na obecność genów Agrobacterium, co sugeruje możliwy wpływ etiologiczny.

Krętki

Źródło: Middelveen, M., & Stricker, R. (2011). Filament formation associated with spirochetal infection: A comparative approach to Morgellons disease. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 4, 167–177. https://doi.org/10.2147/CCID.S26183

Postulaty Kocha są układ który jest użyty w dziedzinie microbiologii żeby dokładnie zidentyfikować czynnik chorobotwórczy. Postulaty Kocha zawierają następujące punkty:

 • Mikroorganizm musi występować w dużych ilościach we wszystkich organizmach cierpiących na tę chorobę, ale nie powinien występować w organizmach zdrowych.
 • Mikroorganizm należy wyizolować z chorego organizmu i wyhodować w czystej kulturze.
 • Wyhodowany mikroorganizm powinien wywołać chorobę po wprowadzeniu do zdrowego organizmu.
 • Mikroorganizm należy ponownie odizolować od zaszczepionego, chorego żywiciela eksperymentalnego i zidentyfikować jako identyczny z pierwotnym specyficznym czynnikiem sprawczym.

Źródło: Boundless (2020). Koch’s Postulates. Retrieved September, 17, 2020, from https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/10%3A_Epidemiology/10.1%3A_Principles_of_Epidemiology/10.1D%3A__Koch’s_Postulates

Idealnie, żeby potwierdzić że Agrobacterium jest patogen choroby Morgellona ono powinno mieć zgodę z Postulatami Kocha. Ale wstępuje się niezgodność ponieważ nie jest konieczny żeby spełniać wszystkie wymagania Kocha ponieważ w szczególnych przypadkach można zauważać takiego układu jak nazbyt sztywny ponieważ podczas czasów Roberty Kocha dziedzina wirusologii została spowolniona przez wytyczne Kocha jak nie można identyfikować wirusy za pomocą mikroskopów w tym czasie. Jest niezgodność ponieważ na jednej stronie formalne zasady nie muszą być calkowicie spełnione lecz na drugiej stronie warunki które nie są spełnione z Postulatów Kocha można wykorzystać braki aby obalić stwierdzenia obecność patogenu.

W końcu (chyba na póżny post), pozostają interesujące pytania:

 • Dlaczego CDC wnioskował że choroba Morgellona nie ma ważności które dotyczące obecności egzotycznego patogenu ale kryminalista wnioskował że włókna były prawdziwe oraz egzotyczne? To znaczy że kryminalista miał błedy w jego badaniach. Jeśli to prawda, jakie były błędy?
 • Jeśli włókna Morgellona pochodzą z materiałów na bazie celulozy, kolagenu i keratyny, dlaczego one mają metaliczny połysk i co powoduje żeby keratynocyty i inne komórki produkowały takie włókna?
 • Włokna fluoryzują pod światłem ultrafioletowym, ale jeśli według ostatnich badaniach to powiedziano że włokna pochodzą z celulozy, co sprawia że włókna fluoryzują w taki sposób? To prawda że celuloza w szczególnych postaciach może fluoryzować ale tylko robi tak w gamę widzialnego światła (Khalid, A., Zhang, L., Tetienne, J.-P., Abraham, A., Poddar, A., Shukla, R., Shen, W., & Tomljenovic-Hanic, S. (2019). Intrinsic fluorescence from cellulose nanofibers and nanoparticles at cell friendly wavelengths. APL Photonics, 4, 20803. https://doi.org/10.1063/1.5079883).
 • Ostatnie badania twierdzą że zostaje coraz jasny że choroba Morgellona jest spowodowana przez patogen. Ale jeśli takie studia mowią takie rzeczy z populacją objawów choroby Morgellona współcześnie, co z populacją, która twierdzi, że cierpi na chorobę Morgellona na początku XXI wieku? Znowu, dlaczego jest niezgodność między CDC i badaczami?
 • Jak wygląda włókna Morgellona pod skaningowym mikroskopem elektronowym?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *